Holistiskt synsätt – 5 saker att förstå om holistisk hälsa

Grundtanken är enkel nog. Med holism så menar vi hel. Så ett holistiskt synsätt på hälsa handlar om att se din kropp som mer än dess delar. Har du ont i tån så kan det mycket väl vara så att detta beror på dina tankar och då är det i första hand terapi för tankarna som bör beaktas vid sidan om mildrande behandling för tån.

Idag är det många som slänger omkring med termen holistisk hälsa lite hur som helst. Det är populärt att säga att man som doktor, terapeut eller hälsocoach ser på klienten som en helhet och beaktar mer än det som verkar vara problemet.

Visst är det bra om du vid sidan av att beställa och jobba med en Musclepain Pro massagepistol, dricka matcha te och tänka glada tankar också förstår att alla dessa insatser är som delar av ett pussel som är du. Men det finns lite mer att förstå om holistiskt synsätt. Så låt oss syna 5 av de viktigaste punkterna för det som går under begreppet holistiskt.

5 saker du måste förstå om holistiskt synsätt

Den holistiska synen på hälsa betonar sammankopplingen av kropp, sinne och ande samt vikten av att se på hela människan snarare än bara enskilda symptom eller delar. Området är dock gigantiskt och det är lätt att tappa bort sig bland alla behandlingsmetoder som utger sig för att vara holistisk hälsa.

Här är de 5 viktigaste inslagen i holistiskt synsätt:

  1. Personen som en helhet hellre än summan av delar

Istället för att enbart koncentrera sig på specifika åkommor eller delar av kroppen så tar helhetssynen hänsyn till hela individen. Detta inkluderar fysisk hälsa, men också känslomässiga, mentala, sociala, andliga och miljöfaktorer.

Genom att erkänna samspelet mellan dessa element kan en mer omfattande och effektiv vårdplan utvecklas. Ett exempel kan vara att du har eksem. En traditionell läkare från den moderna medicinen hade då kanske ordinerat en kräm för att dämpa och ta bort symtomen.

Men den som jobbar med holistiskt synsätt hade istället sett på eksemet som ett symtom av något annat som sker i din kropp och ditt sinne. Irritation på huden som en spegling av irritation du upplever emotionellt.

bebiseksem
Även bebiseksem kan ha med känslor att göra enligt holistisk medicin

Holistisk hälsa hade då inneburit att du jobbar med dina känslor av irritation samtidigt som du använder dig av mildare medicinering för att dämpa klåda och rodnad i huden. Med holistiskt synsätt kan problem som stickningar i fötter härledas till helt andra kroppsdelar såväl som det du tänker och känner!

  1. Förebyggande medicin och rotorsak

Istället för att bara behandla symtom försöker den holistiska helhetssynen att förstå och ta itu med grundorsakerna till hälsoproblem. Detta perspektiv värderar vikten av att förebygga sjukdomar och främja hälsa. Ofta genom livsstilsförändringar. Detta snarare än att bara reagera på hälsoproblem efter att de uppstår.

Genom att finna en rotorsak så kan man ofta se ett samband mellan flera olika hälsoproblem. Om du är allergisk mot pollen och ofta upplever att det är tungt att andas så kan det visa sig att du även har problem med vissa ämnen i din mat och att du i grund och botten lider av ett problem som har med din tarmhälsa att göra.

  1. Naturliga och integrerande terapier

Utan att avfärda värdet av konventionell medicin så betonar den holistiska metoden ofta användningen av naturläkemedel och terapier. Dessa kan inkludera näring, träning, akupunktur, kiropraktisk vård, massage, meditation och andra kompletterande och alternativa behandlingar.

Tanken är att utnyttja kroppens egen läkande förmåga och att använda behandlingar som stödjer och förstärker dessa processer. Holistisk hälsa går hand i hand med naturmedicin men det finns förstås många variationer och på senare tid har vi även sett utvecklingen av en tredje gren där man helt frångår tanken om yttre faktorer som ett hot för vår hälsa.

Nyare tankesätt ser fortsatt gifter som ett problem men menar att man med en ny form av medicin som är holistisk kan klara av hanteringen av dessa gifter. Kroppen får stöd i att sköta avgiftningsprocesser genom fysiskt och mentalt arbete som stämmer överens med varje persons individuella berättelse om när hälsan började svika och vad som hände då.

Den här typen av holistisk medicin kallas för New Biology men är inte alls något nytt. Det handlar snarare om att gå tillbaka till perioden innan vi började se på oss själva som kemiska varelser som ska läkas med kemiska ingrepp i form av mediciner.

Här är en förklaring av New Biology:

 

  1. Kopplingen mellan sinne och kropp

En grundläggande aspekt av den holistiska synen på hälsa är förståelsen av den starka kopplingen mellan sinne och kropp. Stress, negativa känslor och psykiska utmaningar kan ha direkta effekter på den fysiska hälsan.

Därför inkluderar behandlingar och interventioner ofta strategier som avslappningstekniker, meditation och terapi för att ta itu med de emotionella och mentala aspekterna av välbefinnande.

Detta är ju egentligen en ganska självklar sak även för den som jobbar som läkare inom modern medicin. Det är välkänt att vi reagerar på placebo i likhet med hur vi reagerar på en faktisk medicin. Att vårt sinne kan påverka vår fysik är något som modern medicin och holistisk medicin är överens om!

  1. Det personliga ansvaret för hälsa

Det holistiska synsättet betonar ofta patientens roll som en aktiv deltagare i sin egen hälsoresa. Du är inte ett offer för det som sker omkring dig. Istället ses du som kapabel att använda det du har för att må bättre.

På engelska talar man om terrain theory (terrängteori) som en motsats till virusteorin. Det vill säga att fokus ligger på att stärka din egen kropp (din terräng) istället för att se dig själv som ett offer för virus och andra patogener.

Men terrängteorin är ju i grund och botten ingen motsats till virusteori. Det är lite mer komplicerat än så.

Det finns i grund och botten 2 olika läger inom detta holistiska synsätt:

  1. Terrängteori som erkänner virus – Här jobbar man med att stärka immunförsvaret så att virus inte kan orsaka skada.
  2. Terrängteori som förkastar virusteori – Här menar man att virus så som de förklaras av modern medicin aldrig har bevisats och därmed inte existerar. Man menar istället att problem med hälsan beror på gift i form av fysiskt och mentalt gift.

Oavsett vilken gren av holistisk hälsa vi talar om så är det personliga ansvaret centralt. Kroppen ses som en organism som är självläkande och tanken är att du på ett aktivt sätt kan vara med och främja läkningsprocessen.

Du behöver utbildning, självmedvetenhet och personligt ansvar för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Tanken är att ge individer möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa och fatta välgrundade beslut i samarbete med vårdgivare.

holistisk medicin
Holistisk medicin handlar väldigt mycket om att du själv tar ansvar för din hälsa. Detta oavsett behandlingsmetod!

Sammanfattningsvis strävar den holistiska synen på hälsa efter att ge ett mer heltäckande, patientcentrerat förhållningssätt till välbefinnande, med betoning på kopplingen mellan alla aspekter av hälsa och vikten av att ta itu med grundorsaker snarare än bara symtom. Det finns olika inriktningar inom holistisk hälsa och det är inte så att vi kan se det som modern medicin eller naturmedicin.

De främsta behandlingsmetoderna inom holistiskt hälsoperspektiv

Holistisk hälsa strävar efter att behandla hela människan, och omfattar fysiska, känslomässiga, mentala och andliga aspekter av välbefinnande. De stora behandlingsmetoderna inom holistisk hälsa blandar ofta konventionella och alternativa terapier. Detta beroende på vad som är lämpligt för individen.

Här är några av de viktigaste behandlingsmetoderna inom holistisk medicin:

Näringsterapi och kostlära

Detta innebär att man använder mat som medicin. En balanserad, näringsrik kost kan hjälpa till att förebygga och till och med behandla vissa hälsotillstånd. Idag vet vi till exempel att det går att bota diabetes 2 genom att lägga om kosten och behandla insulinresistensen.

Kosttillskott kan också rekommenderas som en del av behandlingen. Tillskott av mineraler och vitaminer kan till exempel ordineras vid förkylning (vitamin C och andra antioxidanter) såväl som vid problem med kramper i muskler (magnesium).

örtmedicin
En dietist med fokus på örtmedicin kan hjälpa dig att förändra din kost och därmed påverka din hälsa på ett positivt sätt

Örtmedicin

Örtmedicinen använder växter och naturliga örter som botemedel för olika hälsotillstånd. Varje ört har sina egna terapeutiska egenskaper och kan användas i olika former såsom teer, tinkturer och kapslar.

Akupunktur

Med ursprung i det forntida Kina så använder akupunktur införandet av fina nålar i specifika punkter på kroppen. Detta tros balansera flödet av energi eller “qi” i kroppen.

Kiropraktisk vård

Med fokus på muskler och skelett, särskilt ryggraden, så använder kiropraktorer praktisk ryggradsmanipulation och andra behandlingar för att säkerställa korrekt inriktning av kroppens muskuloskeletala struktur.

Massageterapi

Detta innebär att manipulera muskler och mjuka vävnader för att främja avslappning, minska stress och förbättra cirkulationen. Det kan ske med hjälp av massagepistol såväl som med händer i form av klassisk svensk massage.

Exempel på massageterapier är:

  • Klassisk svensk massage
  • Massage med varma stenar
  • Kraniosakral terapi
  • Sportmassage
  • Massage med verktyg hemma som pistol, kudde eller fåtölj

massage med pistol

Homeopati

Ett system av alternativ medicin som behandlar patienter med mycket utspädda substanser, som syftar till att utlösa kroppens naturliga länkningssystem. I klassisk homeopati så handlar det om det holistiska synsättet där man kan jobba med kroppsdelar som inte alls verkar relaterade till symtomen.

Du har eksem och får frågor av homeopaten om du har bråkat mycket med en närstående på det sista. Det verkar inte hänga ihop men är ett typiskt exempel på hur man ser på helheten och samspelet mellan kropp och sinne.

homeopatiska droppar
Homeopatiska droppar kan användas för allt från mentala till fysiska hälsoproblem

Naturopati

Ett tillvägagångssätt som betonar förebyggande, behandling och optimal hälsa genom metoder som stödjer kroppens naturliga läkningsprocesser. Det kan innehålla olika terapier som näring, botanisk medicin och hydroterapi.

Mind-body-tekniker

Tekniker som meditation, visualisering och biofeedback används för att utnyttja sinnets kraft för att främja hälsa och helande. I detta fack finner vi mindfulness som blir alltmer populärt.

Yoga och Tai Chi

Forntida metoder som kombinerar fysiska ställningar, andningsövningar och meditation för att förbättra mental och fysisk hälsa.

Yoga kan användas för kroniska sjukdomar:

Aromaterapi

Använder eteriska oljor från växter för att främja hälsa och välbefinnande. Dessa oljor kan andas in, användas i massage eller läggas till badvattnet.

Reiki och andra energiterapier

Tros balansera och förbättra kroppens energifält. Utövare kan använda praktiska eller till och med avlägsna tekniker för att överföra helande energi till en person.

Andlig rådgivning

Förstå och ta itu med den andliga dimensionen av healing. Detta kan innebära att utforska ens övertygelse, hitta syften eller ansluta till en högre makt.

Miljömedicin

Fokuserar på interaktioner mellan individer och deras miljö. Det kan handla om att ta itu med allergier eller känslighet mot vissa ämnen eller att avgifta från miljöföroreningar.

holistisk diet
Inom miljömedicin kan det också bli aktuellt att se på diet och försöka styra om till ekologisk kost med mindre miljögifter

Osteopati

Liksom kiropraktisk vård fokuserar osteopati på kroppens struktur men involverar ett bredare utbud av tekniker och inkluderar ofta bredare medicinsk utbildning.

Ayurveda

Ett uråldrigt indiskt medicinsystem som använder kost, örtläkemedel, yoga och andra metoder för att balansera kroppens energier, så kallade doshas.

Dessa behandlingar kan användas individuellt eller, oftare, i kombination med varandra, beroende på individens behov. Rådgör dock alltid med en kvalificerad vårdgivare innan du påbörjar någon ny behandling eller terapi.

En översikt av olika holistiska behandlingsmetoder:

TerapiBeskrivningPrimärt fokus
NäringsterapiAnvänder mat som medicin, kan inkludera kosttillskott.Fysisk hälsa genom kost.
Växtbaserad medicinAnvänder växter och örter med terapeutiska egenskaper.Naturliga växtbaserade botemedel.
AkupunkturSätter in tunna nålar i specifika punkter på kroppen för att balansera “qi”.Energi balans och smärtlindring.
KiropraktikHands-on ryggmanipulation och behandlingar.Muskuloskeletalt justering, särskilt ryggraden.
MassageterapiManipulerar muskler och mjuka vävnader.Fysisk avslappning, stressreduktion, förbättrad cirkulation.
HomeopatiAnvänder mycket utspädda ämnen för att utlösa kroppens läkning.Kroppens naturliga helande respons.
NaturopatiAnvänder metoder som stöder kroppens naturliga läkning, kan inkludera olika terapier.Naturliga helande processer.
Sinn-kropp teknikerTekniker som meditation och biofeedback för att använda sinnet makt.Mental och emotionell välbefinnande.
Yoga & Tai ChiKombinerar fysiska positioner, andningsövningar och meditation.Mental och fysisk hälsa integrering.
AromaterapiAnvänder eteriska oljor från växter för hälsa och välbefinnande.Sinnesbaserad avslappning och välbefinnande.
Reiki & energi terapierBalanserar och förstärker kroppens energifält.Energi balans och läkning.
Andlig rådgivningHanterar den andliga dimensionen av läkning.Andlig välbefinnande och anslutning.
MiljömedicinInteraktioner mellan individer och deras miljö, hanterar allergier och känsligheter.Reaktioner och hälsa relaterat till miljön.
OsteopatiFokuserar på kroppens struktur med ett bredare utbud av tekniker.Kroppens struktur och funktion.
AyurvedaForntida indiskt system med metoder som kost, växtbaserade botemedel och yoga.Balans av kroppens energier (doshas).