Tungt att andas – Vad kan du göra just nu?

Denna artikel är inte istället för samtal med vårdgivare. Om du har svårt att andas ska du kontakta vårdcentral för att få råd om vad du bör göra.

Om du upplever att det är tungt att andas eller att det är svårt att dra djupa andetag kan det kännas både oroande och obehagligt. Tung andning kan gå hand i hand med andra oroande symtom som andnöd, bröstsmärtor och väsande andning. Dessa symtom kan uppstå plötsligt eller gradvis och kan orsakas av olika underliggande medicinska tillstånd.

Även om känslan av att det är svårt att andas djupt kan vara ett symptom på en allvarligare sjukdom så finns det förklaringar som kan kännas mindre skrämmande. Det kan till exempel vara så att du har svårt att andas djupt av stress som du utsätts för varje dag.

Kanske känner du rädslor för det du ser på nyheterna och det som diskuteras omkring dig. Det är inte alls ovanligt att känna att du blir tung andad enbart av dina stressiga tankar. I den här artikeln kommer Friskare att utforska de möjliga orsakerna till tung andning och ge några tips på vad du kan göra för att förbättra din andning och din allmänna hälsa.

kippa efter andan
Om du upplever det som att du kippar efter andan under längre tidsperioder så behöver du hjälp!

Vad menas med tungt att andas?

Tung andning är när du tar snabba och ytliga andetag som är mycket snabbare än din normala andningshastighet. Då känns det tungt att andas trots att du i praktiken får i dig luft. Det här är vanligtvis ett tecken på ett underliggande medicinskt tillstånd och kan variera i intensitet.

Att det är svårt att andas djupt kan som sagt också vara ett symptom på ångest eller stress och kan åtföljas av andra symptom som andnöd, tryck över bröstet och snabb puls.

Vad orsakar tung andning?

Tung andning kan orsakas av en mängd olika saker och är inte alls ovanligt i förkylningstider. Om du har drabbats av en vinterdepression så kan din andning påverkas av detta. Men när du väl börjar tänka på saken så upplever du att det blir ännu värre att försöka andas tungt.

Några saker som kan göra det tungt att andas är:

Astma

Astma är en vanlig orsak till tung andning och i Sverige är det nära 1 miljon personer som lider av denna åkomma. Det här är ett kroniskt tillstånd som påverkar luftvägarna. Det är därför som det blir svårt att andas och sjukdomen resulterar i symtom som väsande andning, hosta och tryck över bröstet.

Allergier

Allergier kan också orsaka tung andning. Allergiska reaktioner kan leda till inflammation i luftvägarna som resulterar i symtom som väsande andning, hosta och andningssvårigheter. Även om du har haft allergi under många års tid och aldrig tidigare har haft svårt att ta djupa andetag så kan detta vare en anledning att se lite närmre på.

Ångest och stress

Ångest och stress kan orsaka tung andning såväl som andra symtom som tryck över bröstet, snabb hjärtfrekvens och andnöd. Vid en panikångestattack kan du få känslan av att det är tungt att andas och ju mer du tänker på detta, desto värre blir det.

Om du testar att ta något lugnande så kan du märka att känslan av att det är svårt att andas går över. Du kanske rentav somnar och när du vaknar så inser du att du faktiskt andas precis som vanligt. Men det är bäst att du rådgör om detta med en annan person som kan hjälpa dig att konstatera om det rör sig om ångest eller om du faktiskt borde åka in till akuten.

KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett progressivt lungtillstånd som gör det svårt att andas. Det orsakas ofta av rökning och kan resultera i symtom som väsande andning, hosta och tryck över bröstet. KOL är mycket allvarligt och kräver vård samt en livsstil som drar ner på symtomen.

Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdom kan också orsaka svårighet med andningen. Hjärtsjukdomar kan leda till vätskeansamling i lungorna. Detta leder till andnöd och andra symtom som tryck över bröstet och snabb hjärtfrekvens.

Förkylning

Det kan också vara svårt att andas när du är förkyld. Då blir näsan täppt och andningsvägarna kan inflammeras. Här finns det många åtgärder och så vet du ju att det kommer att bli bättre så snart som förkylningen släpper.

andning
Vid förkylning kan du också snarka på nätterna eller vakna av att det är svårt att andas

Vad ska du göra när det är svårt att andas?

Om du upplever ansträngd och snabb andning samt att det är svårt att andas djupt så finns det många saker du kan göra för att lindra symtomen och förbättra din allmänna hälsa. Var dock försiktig med att självdiagnostisera. När det är tungt att andas och du blir trött av detta kanske du inte tänker så klart.

När det är svårt att andas kan du:

Öva djupandning – Djupa andningsövningar kan hjälpa till att förbättra lungfunktionen och öka syreflödet till kroppen. För att göra detta ska du andas in djupt genom näsan och andas ut långsamt genom munnen. Håll ihop läpparna då du långsamt pyser ut luften.

Upprepa denna process flera gånger och var noga med att andas djupt och helt. Du kan söka efter andningsövningar på Youtube eller på Spotify för att få vägledning. Andningsövningar får dig att slappna av och det är viktigt då det är svårt att andas djupt av stress.

Här är en guidad andningsövning:

Använd en luftfuktare eller luftrenare – En luftfuktare kan hjälpa till att lindra tung andning genom att tillföra fukt till luften. Detta kan bidra till att minska inflammation i luftvägarna och göra det lättare att andas. En luftrenare får bort pollen och allergener som kan vara anledningar till att du upplever att det är svårt att ta djupa andetag.

Undvik triggers – Om du har allergier eller astma är det viktigt att undvika triggers som kan förvärra dina symtom. Detta kan innefatta att undvika vissa livsmedel, rengöringsprodukter eller miljöallergener.

Träna regelbundet – Regelbunden träning kan bidra till att förbättra lungfunktionen och minska risken för andningsproblem. Med HIIT träning kan du stimulera din lungkapacitet på ett bra sätt. Det är dock viktigt att börja långsamt och gradvis öka din aktivitetsnivå för att undvika överansträngning.

yoga
Yoga kan vara bra träning för att få bättre andning med ett stillare sinne.

Upprätthåll en hälsosam kost – En hälsosam kost kan hjälpa till att förbättra lungfunktionen och minska inflammation i kroppen samtidigt som du går ner i vikt med den. Detta kan inkludera att äta mat som är rik på antioxidanter såsom frukt och grönsaker och att undvika livsmedel med mycket socker.

Sök läkarvård – Om dina symtom är allvarliga eller inte förbättras med livsstilsförändringar är det viktigt att söka läkarvård. Din läkare kan rekommendera medicinering eller andra behandlingar för att lindra dina symtom och förbättra din allmänna hälsa.

I akuta tillstånd så är det viktigt att få vård omgående. Ta alltid kontakt med andra om du är ensam för att komma fram till om du mest behöver lugna ner dig eller om det faktiskt är dags att ta sig till ett sjukhus.