Scrollar du andra människor när de pratar?

När du läser något på din mobil eller dator kan du alltid scrolla. Det är inte så intressant i inledningen men det finns en rubrik längre ner som du vill ta dig till. Filmen du drar igång börjar segt men du klickar snabbt bort reklam och hittar punkten som du är intresserad av.

På nätet kan vi scrolla bort det som inte känns relevant. Och beteendet tycks bli alltmer vanligt människor emellan. Om du levde på tiden då man behövde gå hem för att ringa ett samtal kanske du kommer ihåg hur ett samtal två människor emellan en gång såg ut.

Så fungerar scrolling real time

Du som är över 40 har kanske haft ett samtal med en yngre person och insett att de inte har tålamod att lyssna på ditt svar. När du har börjat svara blir du snabbt avbruten med samma fråga igen. Du talar om att svaret kommer om personen bara kan lyssna. Men det kan de inte. De vill scrolla och klicka fram till det relevanta!

Är det här ett problem?

Det är klart att du kan uppleva att det är lite trist att bli scrollad. Det ger dig känslan av att du är långsam, ointressant och mindre viktig. Men det här är sällan avsikten hos den som scrollar real time. Det är ett beteende som har vants in med appar, sociala medier, tusen tv-kanaler och media online.

Om vi tänker oss att vi ska fortsätta tala med varandra, ansikte mot ansikte, blir det problematiskt med personer som vill scrolla. Det fungerar inte så bra. Dessutom kan det vara svårt att lära in när det inte går att lyssna på en verklig människa mer än 10 sekunder åt gången.

Men om vi tänker oss att världen blir alltmer virtuell och folk helt enkelt slutar tala i real time i samma rum kanske scrollingen får mindre betydelse. Du märker ju inte att den som du skickade ditt röstmeddelande på WhatsApp till inte hör hela snutten. Du blir inte sårad av detta.

Hur mycket scrollar du andra människor?

Men det är ju inte bara de som fötts med en mamma som håller bebin i ena handen och smartphone i den andra som scrollar personer som pratar. I en tid då vi alla har vant oss vid att kunna få in hur mycket information som helst på nolltid kan det kännas svårt att lyssna.

Det vi måste fråga oss är om vi vill ha det på detta sätt. Om inte finns det lösningar.

  • Försök dra ner på skärmaktiviteter och lev som förr med vanliga samtal och aktiviteter som inte behöver uppkoppling.
  • Öva på att lyssna. Bestäm dig för att vara tyst och att inte fråga frågan igen trots att den dyker upp på näthinnan när den andra personen talar.
  • Gör inget annat än att lyssna när någon pratar med dig. Lägg undan din smartphone när du har ett samtal i verkligheten. Även på bussen.

Skärmarna kommer inte att försvinna

Det är svårt att tro att skärmar och den virtuella världen kommer att försvinna. Men det betyder ju inte att vi människor måste acceptera att vi numera inte kan lyssna på varandra. Det borde gå att finna en balans.

Kanske måste vi ta bort skärmar, appar och telefoner från barn upp till en viss ålder. På så vis lär de sig att prata med varandra på riktigt. Därefter kan det vara enklare att introducera de virtuella verktygen med bättre kunskap om hur de ska användas på ett genomtänkt och hälsosamt sätt.

Eller så får vi hitta sätt att kontrollera tiden som vi lägger på virtuell kommunikation och försöka balansera denna med livet i verkligheten på ett klokt sätt. Låter det som en utopi? Det är det kanske…

Leave a Comment