Dagens psykologer måste behärska IT!

När du vänder dig till en psykolog för att få hjälp så förväntar du dig att det går att kommunicera med personen på många olika sätt. Dessutom så kan du tycka att det är en självklarhet att du ska kunna återkoppla ett år senare utan att psykologen ska ha glömt vad det var som plågade dig sist ni talades vid.

Det här innebär att dagens psykologer i allt större utsträckning måste behärska IT. Annars kan de inte ta del av viktiga verktyg som digitala journalsystem online som gör det lätt att hålla koll på varje klients unika profil och behov.

Lägg till detta att vård i allt större utsträckning erbjuds online. Det finns studier som visar att nio av tio digitala patienter inte har varit i kontakt med någon annan vårdinstans då de söker hjälpen via en app eller hemsida.

psykolog online
Att jobba som psykolog online kan innebära en omställning för psykologen…

Många patienter och mycket att komma ihåg

För den som jobbar som psykolog online så finns det mycket att hålla reda på. Den flexibilitet som nätet och mobil appar innebär gör att en eftersökt psykolog, eller terapeut, kan ha många patienter. Samtalen kan avlösa varandra på ett sätt som inte hade varit möjligt om alla klienter hade kommit till psykologens kontor för att vänta på sin tur i ett väntrum.

En klient med stickningar i fötterna och tvångstankar följs av en annan som vill bli coachad för att finna rätt riktning i karriären. Rent medicinskt så är det förstås också så att du som ger vården kan behöva ha koll på så enkla saker som vilken vilopuls en kvinna du vårdar hade förra veckan för att jämföra med dagens värden.

Med tanke på detta är det kanske inte så konstigt med den stora it acceptans som finns inom vården. Det är välkänt att vårdpersonalens arbetsdagar till stor del går ut på att använda IT-system.

digital vård
Digital vård är inget konstigt!

Integration av digitala verktyg

Psykologer idag står inför utmaningen att integrera digitala verktyg i sin praktik. Journalsystem, till exempel, har övergått från att vara enkla databaser till att bli avancerade plattformar som erbjuder omfattande funktioner för klienthantering, tidsbokning, fakturering, och till och med telemöten.

Dessa system erbjuder en effektiviserad lösning för att hantera patientinformation, vilket sparar värdefull tid och resurser. De kan också användas för att effektivisera själva vården som följer samtalat. När det är svårt att andas djupt kan patientens unika app-lösning snabbt ge påminnelser om de andningsövningar som övats under vårdsamtalet.

Ökad tillgänglighet och effektivitet

Genom att behärska teknik och IT kan psykologer erbjuda sina tjänster till en bredare klientbas. Telepsykologi eller online-terapi har precis som nätläkare för fysiska åkommor blivit alltmer populärt. Särskilt under och efter den senaste pandemin då många vande sig vid att kommunicera med vården på detta vis.

Detta kräver inte bara förståelse för säker och effektiv kommunikation över digitala plattformar, utan också kunskap om sekretess och datasäkerhet. Detta är ju sällan något som psykologer har med sig från sina utbildningar och då krävs det samarbeten med säkra lösningar som är skräddarsydda just för den här typen av vård.

prata videosamtal

Datasäkerhet och sekretess

En av de största utmaningarna med digitala journalsystem är frågan om datasäkerhet och patientsekretess. Psykologer måste vara välinformerade om hur man skyddar känslig information och upprätthåller höga standarder för dataskydd. Detta inkluderar kunskap om kryptering, säker inloggning och regelbunden uppdatering av säkerhetsprotokoll.

Fortbildning och uppdatering

Teknologins snabba utveckling kräver att psykologer kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper. Fortbildning i IT-relaterade ämnen blir allt viktigare för att hålla jämna steg med nya verktyg och metoder som kan förbättra patientvården. Att vara uppdaterad med den senaste tekniken innebär att man kan erbjuda de mest effektiva och säkra behandlingsalternativen.

Föreläsningar sker online som denna:

Fördelar med teknikanvändning

Trots utmaningarna är fördelarna med att integrera teknik i psykologpraxis många. Förutom att öka effektiviteten och noggrannheten i patienthanteringen ger tekniken psykologer möjlighet att:

  • Nå ut till patienter i avlägsna områden
  • Erbjuda flexibla sessionstider
  • Tillgängliggöra resurser och stödmaterial online
  • Erbjuda smidiga betalningsmetoder
  • Snabbt komma i kontakt för akuta samtal

Tekniken är inte längre ett val

Dagens psykologer måste utrusta sig med kunskap och färdigheter inom teknik och IT för att effektivt använda sig av digitala verktyg som journalsystem. Denna tekniska anpassningsförmåga är inte längre ett val utan en nödvändighet för att möta de nuvarande och framtida behoven inom mental hälsovård.

Genom att omfamna teknologiska framsteg kan psykologer erbjuda bättre vård, förbättra tillgängligheten och säkerheten för sina klienter och fortsätta vara relevanta i en alltmer digital värld. Dessutom finns ju möjligheten till smidigare samarbeten mellan psykologer och andra vårdgivare som dietister och sjukgymnaster vars tjänster ofta tangerar de behov som psykologens klient kan ha.