Fysisk aktivitet vid kronisk smärta

Kronisk smärta är ett vanligt tillstånd som drabbar miljontals människor världen över. Det kan vara ett försvagande tillstånd som påverkar en persons förmåga att fungera och njuta av livet. Fysiskt aktivitet är en av de mest använda strategierna för att hantera kronisk smärta. Syftet med den här formen av träning är att hjälpa individer med kronisk smärta att hantera sina dagliga aktiviteter på ett sätt som minskar deras smärta och trötthet.

Bara en sådan sak som att gå på toaletten kan vara svårt för den som lider av kronisk smärta såväl som stelhet. Att ständigt uppleva svårighet att röra på sig, stickningar i fötterna och problem med att böja sig gör det svårt att leva ett normalt liv. Med fysisk aktivitet som även kan kallas för aktivitetsstimulering går det att ändra på detta.

Det finns dock olika metoder för aktivitetsstimulering och det kan vara svårt att avgöra vilken metod som är bäst lämpad för en individ. Vi ska ta en titt på några möjliga metoder för behandling av kronisk smärta.

Metod 1: Aktiviteten ökar gradvis

Fysisk aktivitet som ökas gradvis är en metod om innebär att aktivitetsnivåerna gradvis ökar över tid på ett kontrollerat sätt. Denna metod bygger på antagandet att gradvis ökande aktivitetsnivåer kan hjälpa individer med kronisk smärta att bygga upp sin tolerans för fysisk aktivitet.

Målet med graderad aktivitet är att gradvis öka aktivitetsnivåerna till en punkt där individen kan utföra dagliga aktiviteter utan att uppleva överdriven smärta eller trötthet.

Fördelarna med denna metod inkluderar:

• Förbättrad fysisk funktion
• Ökad aktivitetsnivå
• Minskad smärta och trötthet

Metod 2: Träning-vila-cykling

Träning-vila-cykling är en annan metod för fysisk träning mot kronisk smärta som innebär att aktivitetsperioder växlas med viloperioder. Denna metod bygger på antagandet att omväxlande perioder av aktivitet och vila kan hjälpa individer med kronisk smärta att hantera sin smärta och trötthet.

Målet med aktivitetsvilacykling är att dela upp aktiviteter i mindre segment och varva dem med viloperioder.

Fördelarna med vilocykling inkluderar:

• Minskad smärta och trötthet
• Ökad fysisk funktion
• Förbättrad kondition och möjlihet att gå ner i vikt

cyklar
Det går förstås att vila ute i naturen mellan cykelpassen om rörligheten tillåter det!

Metod 3: Aktivitetsanpassning

Aktivitetsanpassning är en annan metod som innebär att man modifierar aktiviteter för att göra dem mindre krävande. Denna metod bygger på antagandet att modifierande aktiviteter kan hjälpa individer med kronisk smärta att hantera smärtan såväl som tröttheten.

Fördelarna med aktivitetsanpassning inkluderar:

• Bättre rörlighet
• Minskad smärta
• Mental hjälp och känsla av att det går

 

Metod 4: Energibesparing

Energisparande fysisk träning är en metod för aktivitetsstimulering som innebär att man sparar energi under hela dagen. Denna metod bygger på antagandet att energisparande kan hjälpa individer med kronisk smärta att klara sin vardag bättre och få mindre problem med smärta. Tanken är att man sparar energi för att på så vis ha mer ork för de dagliga aktiviteterna.

Fördelarna med energibesparing inkluderar:

• Känslan av att det är möjligt
• En skonsam form av aktivitetsträning
• Möjlighet att tänka mer klart

Metod 5: Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en metod för aktivitetsstimulering som innebär att förändra hur en person tänker kring smärta och aktivitet. Denna metod bygger på antagandet att en förändring av hur en person tänker på smärta och aktivitet kan hjälpa dem att hantera sin smärta och trötthet på ett bättre sätt.

Målet med KBT är att hjälpa individer med kronisk smärta att utveckla strategier för att hantera sin smärta och trötthet rent mentalt. Detta sker genom samtal och psykiska övningar.

Fördelarna med KBT inkluderar:

• Förbättrad mental hälsa
• Minskad smärta och trötthet
• En känsla av att kunna göra något åt smärtan

KBT kan också fungera: