Social samvaro är viktig för hälsan

Det är ingen nyhet att vi behöver social samvaro för att må bra. Men under sommaren 2020 har detta kommit till sin spets. Corona-epidemin har ju lett till att äldre isolerats från sina familjer. Det här har till och med lett till att vissa fattat beslutet att plocka ut föräldrar från äldreboende för att de mår så dåligt av isoleringen.

Vi behöver varandra

Att vara en del av en social gemenskap är ett måste för att vi ska må bra. Inte bara mentalt. När någon kan ge dig massage, med eller utan massagepistol, kan du till och med bli fri från värk i ryggen och andra kroppsdelar!

Det finns till och med studier som visar att problem med smärta kan minska då vi har social samvaro. Det är alltså inte att rekommendera att vara ensam. Inte för den som är sjuk och inte för den som är frisk. Detta kan vara något att tänka på då vi väger risker mot risker.

Vad kan den som är ensam göra?

Nu är det kanske inte så enkelt att förändra en situation som inte är bra för din hälsa. Om du bor ensam och inte har planer om att börja bo med andra får du ju inse att en stor del av tiden är i ensamhet.

Nu kan du göra en hel del för att inte vara ensam hela tiden. Om du inte har ett stort umgänge går det att skapa nya bekantskaper via klubbar och fritidssysslor. Det kan vara så enkelt att du går och simmar flera dagar i veckan eller att du går med i ett gym.

Samtidigt som du gör något som är fysiskt bra för din kropp får du den sociala samvaron. Du träffar andra och ingår i en gemenskap. Det är bra för dig mental och också för din fysiska hälsa.

Nätet är ingen ersättning för verklig kontakt. Men nätet kan vara det som gör att du lär känna fler och hittar nya platser att umgås på. Sociala medier är bra på detta vis. Med grupper där du är aktiv hittar du snart likasinnade och då är steget till tillfällen när ni ses på riktigt inte särskilt långt.

Leave a Comment