Vad är skillnaden mellan akut och kronisk smärta?

Smärta är tyvärr vanligt förekommande hos oss moderna människor. De flesta upplever med jämna mellanrum smärta någonstans i kroppen. Det kan vara allt från mensvärk till problem med leder eller muskler till följd av hård träning. Smärtan är inte alltid ett tecken på sjukdom även om vi för det mesta tänker på smärta som något orsakat av skada, sjukdom eller operation.

Smärta kan klassificeras som akut eller kronisk beroende på dess varaktighet och svårighetsgrad. Akut smärta är en plötslig uppkomst av smärta som vanligtvis varar under en kort period. Kronisk smärta, å andra sidan, varar i mer än sex månader och kan vara utmanande att behandla.

Akut smärta

Akut smärta är en plötslig smärta som uppstår på grund av en skada, operation eller sjukdom. Den är vanligtvis skarp och svår och varar under en kort period, vanligtvis mindre än sex månader. Smärtan kan orsakas av trauma, inflammation eller skador på vävnader och det är ofta ett varningstecken på att något är fel i kroppen. Akut smärta kan vara mild, måttlig eller svår, och den kan påverka olika delar av kroppen.

Det kan förstås vara så att du upplever akut smärta efter att ha tränat för hårt eller kanske trampat snett under träning. Då är det ju inte fråga om något som du måste få akut vård för. Du kanske inte ens behöver smärtlindring.

Akut smärta kan behandlas med receptfria läkemedel såsom ibuprofen eller paracetamol. Det går också att använda receptbelagda läkemedel såsom opioider om detta anses nödvändigt. Effektiv behandling innebär vanligtvis att behandla det underliggande tillståndet som orsakar smärtan. I vissa fall kan operation krävas för att lindra värken.

benoperation
Ibland kan det krävas en operation för att behandla smärta

Kronisk smärta

Kronisk smärta är en ihållande smärta som varar i mer än sex månader. Det kan orsakas av en skada, sjukdom eller ett underliggande medicinskt tillstånd såsom artrit eller cancer. Kronisk smärta är vanligtvis mindre allvarlig än akut smärta men den kan vara mer försvagande och utmanande att behandla. Den kroniska smärtan kan påverka olika delar av kroppen och kan orsaka trötthet, depression och ångest.

Kronisk smärta kan behandlas med en mängd olika metoder som mediciner, sjukgymnastik och psykologisk terapi. Målet med behandlingen är att hantera smärtan och förbättra patientens livskvalitet. Men i vissa fall kan det underliggande tillståndet som orsakar smärtan inte botas och behandlingen fokuserar då på att hantera symtomen.

Skillnader mellan akut och kronisk smärta

Varaktighet: Den största skillnaden mellan akut och kronisk smärta är smärtans varaktighet. Akut smärta varar under en kort period, vanligtvis mindre än sex månader, medan kronisk smärta varar i mer än sex månader.

Nivå på smärta: Akut smärta är vanligtvis svårare att genomlida än kronisk smärta. Den beskrivs ofta som skarp, intensiv och försvagande. Kronisk smärta är vanligtvis mindre intensiv men den kan vara konstant och ihållande.

Orsak: Akut smärta orsakas vanligtvis av en skada, operation eller sjukdom medan kronisk smärta kan orsakas av ett underliggande medicinskt tillstånd såsom artrit eller cancer.

 

Du kan ta smärtstillande både för kronisk och akut smärta!

Behandling: Akut smärta kan behandlas med receptfria eller receptbelagda läkemedel och behandlingen innebär vanligtvis att det underliggande tillståndet behandlas. Kronisk smärta kan vara svårare att behandla och behandlingen kan involvera en kombination av mediciner, sjukgymnastik och psykologisk terapi.

Påverkan på det dagliga livet: Akut smärta kan påverka en persons dagliga liv men det går oftast över snabbt. Kronisk smärta kan avsevärt påverka en persons dagliga liv, förmågan att arbeta, umgås och utföra vardagliga aktiviteter.